Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘arbetsmiljö’

Vi har en väldigt farlig situation och så har det varit ett tag. Vem vill egentligen bli rektor?

De verkar så ensamma, de rektorer jag träffat. De flesta har slutat. Det gör mig rädd.

Vi behöver duktiga rektorer. Många. Och de behöver ha en möjlighet att göra ett bra jobb. Som det ser ut nu verkar det svårt. Väldigt svårt.

Utan en trygg ledning blir det lätt så att lärarna också blir ensamma. Utsatta. Utan ledning helt enkelt. Men en skola måste vara ett komplicerat samarbete mellan många människor. Samarbetande människor. Inte ensamma människor som försöker hinna med. Och för att det samarbetet ska fungera krävs en fungerande ledning.

Jag minns serien The School och det sinnrika system jag kallar Det passmoreiska skyddsnätet. Där fanns många människor som alla hade en tydlig roll. Rektorn var spindeln i nätet men han gjorde verkligen inte allt. Men han visste vad alla gjorde och omarbetade systemet efter de behov som fanns. En sån skola skulle jag en gång vilja möta.

Read Full Post »