Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘bildning’

Lyssnade just på ett spännande radioprogram om elevinflytande på en förskola utanför Örebro och en gymnasieskola i Frankrike. Här kan du också lyssna.

Jag fascineras främst av experimentskolan i Frankrike och hur elever och lärare pratade om skolan. Jag kommer att tänka på den framtidsskola som Morrica skrivit om (fast det var kanske på gamla bloggen). Jag minns det i alla fall som att hon drömde om en skola dit eleverna kom för att söka kunskap snarare än att bli matade med det som någon annan bestämt.

Jag blir glad av att höra en fransk elev tala om bildning. Han menar att ett bildat folk är ett folk som vet helt olika saker, så att vi kan mötas och berikas av varandra. Han jämför med den traditionella skolan där alla har läst samma saker. Det blir inte samma möten. Folket får svårare att se en mångfacetterad bild av världen och livet när alla har fått lära sig samma tillrättalagda fakta.

Intressant också att de inte verkar ha några problem att rekrytera elever trots att resultaten för skolans elever på det stora provet för att få läsa på universitetet är sämre än genomsnittet. Jag tänker genast på Waldorfskolorna, minns jag fel eller ha de också kritiserats för att ge eleverna för lite ämneskunskaper?

PS. Här finns fler tankar om programmet.

Read Full Post »

Bildning och matematik

Igår när jag strosade runt på Orkanen (ett av Malmö Högskolas bibliotek) hittade jag en liten söt bok. Den låg på en av de där små borden/hyllorna där man kan lägga böcker man läst men glömt var man tog dem från (eller bara är för lat för att ställa tillbaka den). Jag kände att den nog låg där för att just jag skulle hitta den, just då.

Jag läser en kurs i Matematik på distans och har känt mig lite förvirrad över talet om matematik som bildningsämne. Jag har aldrig stött på det sättet att se på matematik tidigare och har inte känt att jag fått tillräckligt uttömmande svar om detta i kurslitteraturen. Självklart blev jag då helt såld på titeln Bildning och matematik samt att boken var lagom lång för att läsa på sisådär en halvtimme.

Här läser jag bland annat om hur man genom matematiken upptäckte nödvändigheten av att temperera instrument så att de går att spela ihop, dvs. stämma dem yttepyttelite falsk. En hel massa intressant matematikhistoria presenteras. De ständiga misslyckandet, felaktigheterna och förvirringen som rått och fortfarande delvis råder uppmärksammas. Författaren talar också om en matematisk kompetens som mer handlar om att kunna ifrågasätta matematiska konstruktioner och modeller snarare än att kunna rabbla formler. Han ger antagningssystemet till gymnasiet som exempel på alla dessa till synes självklara och ganska enkla sätt att använda matematiken som finns i samhället och som bör ifrågasättas. När något översätts, förenklas eller förvandlas till siffror tas det plötsligt som sanning av många. Kanske behöver samhället och människorna ha lite mindre respekt för siffrorna och titta mer på vad de representerar?

Read Full Post »