Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘introduktionsår’

Nu tar många av mina gamla klasskamrater ut sin examen (jag har ju tagit uppehåll på ett år och läst drama och gått på folkhögskola) men jag avundas inte dem. De kommer rätt ut i kaoset och det är tveksamt om de kommer få mentorer. Lärarnas tidning:

Markus Lindgren, ordförande i Lärarförbundet Student, känner inte till någon enda lärarstudent som har fått klartecken om att få en introduktionsperiod under ledning av en mentor.
— Vi ser en stor risk för att många nya lärare och förskollärare inte kommer att få någon mentor och att det kan dröja år innan de får någon legitimation.

De jag pratat med av dem är besvikna och oroliga. Alla som jag vet har fått jobb har fått det på förskolan trots att de även har examen mot grundskolan. Ofta säger de att det känns tryggast på förskolan eftersom man har arbetskamrater nära och att det är lättare att ordna en mentor inom förskolestrukturen. Så att man kan bli legitimerad någon gång…

En del resonerar som så att de jobbar inom förskolan i ett eller två år för att få legitimation och lite erfarenhet. Sen ska de söka sig till grundskolan där de helst vill jobba. När jag pratat med förskollärare och grundskollärare har dock alla sagt till mig att om du vill vara i skolan måste du ta dig in direkt. Annars är det väldigt lätt att fastna i förskolan eftersom det är såpass svårt att få jobb i grundskolan. Om några år kommer det dessutom ploppa en hel hopar nya lärare som passar in mycket bättre i det skolsystem Björklund försöker skapa. Hur ska man göra?

Usch jag oroar mig redan och är därför väldigt glad över att vara student ett år till och ha möjligheten att från trygga högskolan följa turerna om legitimationen och introduktionsåret. Jag tror att det kan bli hur bra som helst, speciellt när jag läser om Söderhamnsmodellen:

  — Sedan vi införde mentorer har ingen av de nya lärarna hoppat av. Och vi ser att lärar­na har fått en fin introduktion i yrket — de har fått en betydligt större trygghet och har kommit in i jobbet snabbt och bra.

Men Åsa Morberg, som forskat om Söderhamnsmodellen, menar att det kräver organisation:

 Hennes slutsats: Det absolut avgörande är att kommunerna har ett väl strukturerat introduktionsprogram, där de lärare som ska bli mentorer utbildas på ett genomtänkt sätt om sin kommande roll, gärna i samarbete med en högskola för att ett utbildningsvetenskapligt förhållningssätt ska vävas in i mentorsrollen.

Jag hoppas så att Malmö kommun tar detta på allvar och börjar nu, så att jag kan få en bra mentor. Men helst skulle alla nya lärare få en mentor. Tänk vilken skillnad det skulle kunna göra!

Read Full Post »