Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kommunikativ kompetens’

Jag har mött en logonom! Förra veckan visste jag inte vad detta var utan trodde att det var samma som som logoped. Svenska logonomförbundet förklarar yrket enligt följande:

I dagens samhälle ställs allt högre krav på vår förmåga att tala i olika sammanhang. Vad du säger och inte minst hur du säger det är avgörande för om ditt budskap når fram.

För många är rösten dessutom det viktigaste arbetsredskapet och en del av yrkesidentiteten.

LOGONOMENS arbete syftar till att individen ska utveckla sina röstliga resurser, förstå samspelet mellan röst och kropp samt känna självförtroende i olika typer av talsituationer.

En LOGONOM är en röst- och talpedagog som arbetar med röstens friskvård och med rösten och talets estetiska uttryck.

En LOGONOM arbetar med människor enskilt eller i grupp som

• vill utveckla sin kommunikativa kompetens
• vill utveckla röstens hållbarhet, och/eller

• vill utveckla rösten i ett konstnärligt gestaltande

Mycket av det som logonomen arbetar med knyter an till mitt arbete som dramapedagog.

Kommunikativ kompetens – det låter som en ganska stor del av den sociala kompetensen. Det som gör att man blir anställd, får kompisar, träffar en partner och står ut med sin släkt. Det där som blir allt viktigare i vårt samhälle.

Två nya böcker har lagts till listan med intressanta viktiga böcker som jag alldeles alldeles snart ska läsa fast inte just nu.

Read Full Post »