Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘kunskapskrav’

Jag läser läroplaner och lyssnar på hur lärarna resonerar kring centralt innehåll, förmågorna och kunskapskraven. Det centrala innehållet växer så lätt till en punktlista som läraren ska gå igenom kronologisk och bocka av. Kunskapskraven smyger in när det gäller bedömningen av eleverna. Men förmågorna, de ramlar lätt mellan de många orden. Och med alla dessa lokala pedagogiska planeringar är det lätt att saker och ting verkar kunna bli klara. På sådär några veckor. Och så ska det bedömas. Efter några veckor.

Den flexibla, ibland smått kaotiska (i alla fall sett utifrån) och spretiga process som kallas lärande får ställa sig i skamvrån och vara tyst. Nej för det ska ju planeras och bedömas och bockas av. Och jag tänker att vi måste bjuda in läroprocessen igen. Det kollektiva lärandet som tar vägen som ofta är svår att se från början. Eleverna ska vi bjuda in med alla sina tankar och förutsättningar.

Den lokala pedagogiska planeringen kan nog vara väldigt bra. En trygghet. En förenklad bild av lärarens undervisning. Ett sätt att sträcka ut handen till föräldrar, andra lärare, skolledningen och samhället. Men när den blir för trång och styrd hjälper den inte mig. Den måste finnas plats för människorna och stunderna.

Read Full Post »