Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘nyfikenhet’

En vän till mig läser mycket science fiction som handlar om framtidssamhällen, oftast med fokus på tekniken och samhällsbygge. Utifrån det diskuterar vi olika politiska system (samhällskunskap, historia) och eftersom jag läst tekniskt program på gymnasiet och han samhällsvetenskapligt brukar han ställa frågor som:

Vad händer med naturen om atmosfären har väldigt mycket mer klorgas i sig än vi har?

Vad händer med människan?

Hur behöver kroppen ändra sig för att klara av mer klorgas? Behöver den ändra sig? Måste man gå runt med gasmask?

Jag kan sällan svara på frågorna men förundras över tankarna som väcks utifrån dessa böcker. Tänk vad spännande om en del av kemin under min högstasie- eller gymnasietid skulle utgått från en bok som väcker frågor som dessa! Tänk vad nya perspektiv och omöjliga möjligheter kan ge nyfikenhet i att förstå hur vår värld fungerar!

Jag tänker på Jan Nilsson och Lars-Göran Malmgren som i sin bok Litteraturläsning som lek och allvar berättar om ett projekt med Nilssons mellanstadieklass. De läste boken Isis – en hotad planet och arbetade utifrån den om kärlek, politik och religion. I sista delen av projektet skapade eleverna partier med olika idéer för hur det nya samhället på nybyggarplaneten Isis skulle se ut. Det hela slutade med ett val.

Heja litteraturen!

Read Full Post »

Jag tror jag har drabbats av akut bloggabstinens efter att knappt hunnit blogga alls under denna kurs. Så, mer om den nya läroplanen. Jag söker efter det nya i den nya läroplanen och hittar en del godbitar samt återupptäcker de gamla riktigt bra formuleringar som sparats. Här är två nya meningar:

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. […]

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéeroch lösa problem.

Man lägger alltså större vikt vid elevernas kreativitet och nyfikenhet, det passar mig utmärkt! Jag ser ett större fokus på prövande, utforskande, problemlösande och upptäckande. Jag ser en skola där eleverna erövrar världen snarare än får den serverad.

Jag hittar också ett tillägg som gör mig mycket glad. I Lpo94 såg det ut såhär:

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuellläggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.

I Lgr11 ser det ut såhär:

Ingen ska iskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

Tillägget handlar alltså om könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Det glädjer mig att detta nu finns med eftersom det absolut är något som man kan se i samhället och som verkligen måste motverkas.

Read Full Post »