Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rabbla’

Jag tänker på det här med att träna saker. Det är mycket man behöver träna i skolan. Mycket som behöver nötas in. Det är något som ofta talas om med rynkad panna på högskolan. Som att nöta in är tråkigt och i många fall onödigt. Innötandet har fått de retfulla svansarna förmedlingspedagogik och värdelös utantillkunskap fastbundet vid sig.

På min praktik såg jag mycket innötande. En del var roligt, en del tråkigt. Det mesta var enligt mig relevant och viktigt medan en liten del föreföll vara något tveksamt.

En elev hade svårt att avkoda ord. Han fick därför sitta med läraren tre dagar i veckan och lästräna lösryckta ord enligt Rydaholmsmetoden. Utifrån sett lät det först monotont och jag undrade om detta rabblande kunde göra någon nytta. Men bara på de tre veckor jag följde hen skedde en påtaglig utveckling. Hen var glad och sa att detta var det roligaste i skolan!

En del grejer måste bara automatiseras.

Read Full Post »