Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘rättigheter’

Jag tänker på alla sommarjobbande ungdomar som är så lyckliga över att ha fått jobb och sen får stå ut med dåliga arbetsvillkor och för låg lön. Jag tänker på dokumentären om McDonald’s som visades i svt nyligen. Här kan du se den tills 15 augusti 2010. Mitt första riktiga jobb förutom det för mig hutlöst olönsamma reklamutdelningsjobbet var just på McDonald’s. Jag hade noll koll på mina rättigheter men hamnade tack och lov på ett ställe där det inte fifflades som i dokumentären. Om det hade hänt hade jag knappast vetat vad jag skulle göra.

Jag minns att jag önskade att jag hade fått lära mig om mina rättigheter i skolan. Jag läser i kursplanen för Samhällskunskap A på gymnasiet om vad som krävs för att få godkänt i ämnet:

Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i samhället samt för de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Jag läser också i mål att sträva mot i kursplanen för samhällskunskap i grundskolan:

Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven utvecklar kunskaper om rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle och tillgodogör sig kunskaper för att kunna agera i lokala och globala frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle.

Här ser jag att fackliga frågor kan rymmas. Lärare i dessa ämnen får gärna kommentera! Är det rimligt? Möjligt? Eller har jag missförstått ämnets innehåll och roll?

Read Full Post »