Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘själ’

Det här med sammanhang.  Att få tillhöra. Vara en del av något. Vara viktig genom sitt deltagande. Bli synlig genom att vara viktig del av något. Det är grundläggande mänskligt och viktigt att minnas i pedagogiska sammanhang.

I olika sammanhang kan jag som människa bidra med olika saker. Jag fyller min samhörighetskvot på olika håll och blir då mindre sårbar mot förändringar. Vissa samhörigheter är små och specifika; de har bara en funktion. Andra är mångfacetterade och tillfredställer flera sidor av mitt jag. När en samhörighet försvinner gråter min själ och jag söker efter nya sätt att höra samman och finnas. Jag minns när jag bytte stad. Som nyinflyttad hade jag nästan inga samhörigheter. Jag fanns väldigt lite. Jag grät och förstod inte varför det var så svårt att leva. Nu förstår jag. Med för få samhörigheter känner jag mig instängd, låst och frustrerad.

Jag finns i mina samhörigheter. Jag syns, identifieras och bekräftas. Speglas och växer fram.

Jag gör samhörigheter. Samhörigheter gör mig.

Read Full Post »

Själen

Igår var det FN-dagen och vi hade besök av bland annat Bennie Åkerfeldt som är en resande. Han berättade om sitt folk och hur de behandlats i Sverige. Jag fastnade för en mening han sa.

Vårt språk är vår själ.

Read Full Post »

Skolan är igång och de tidigare byggda vägarna, stigarna och broarna i hjärnan bestigs och ses från nya vinklar. Jag läser med lust Besjälat lärande – Skisser till en fördjupad pedagogik av Bo Dahlin, Rutger Ingelman och Christina Dahlin (2002).

Allt detta handlar om en inte oväsentlig aspekt av vad det innebär att vara pedagog: den som av rädsla underlåtit att utforska vissa delar av sin egen själ vill också gärna hindra andra från att göra det. (s. 9)

Människans medvetande är den plats eller den ”rymd” i vilken världen framträder, träder fram, uppenbarar sig. […] Pedagogen måste ta ansvar för sin egen själ och för den värld som framträder i denna själv, annars kan hon inte hjälpa barnens själar att växa. (s. 21)

Jag förundras återigen över ansvaret som läraren har över alla dessa elever.

Jag oroas över vilken stor människa som boken kräver i varje pedagog.

Jag lugnas över att jag går en kurs där jag får växa och känna trygghet i att jag är på väg att bli en pedagog jag kan stå för och är stolt över.

Jag är ledsen och oroad över alla lärarstudenter som inte får (eller tar) det jag får (eller tar) nu.

Jag tänker på den spännande boken Pedagogens inre rum – om betydelsen av känslomässig mognad av Margareta Normell. Metabolism har skrivit om boken angående skam och för mig var också delen om skam det som jag minns bäst. Ett bra tillägg till denna bok för mig var Det var inte mitt fel  – Om konsten att ta ansvar av Ann Heberlein som jag blev tipsad av hos metabolism (länk). Hon hjälper mig att separera skuld och skam och menar liksom Normell att skammen är destruktiv. Skulden är däremot något positivt enligt Heberlein.

Alltså: skuldkänslor indikerar att man tar sig själv på allvar, liksom att man har vissa förväntningar på sig själv – att man har en moralisk identitet. […] Känslor av skuld är också ett bevis på ansvarighet. (s.81)

Förutom att Heberlein rett ut många begrepp för mig har hon puffat mig i rätt väg bort från den mycket negativa offerrollen som jag märkt att jag ibland slänger mig ner i. Det är som en djup bekväm hängmatta i mörkret där jag har oändlig tid att tycka synd om mig själv och älta problemen som jag ”hamnat i”. Tyvärr finns där ingen plats för konstruktiva lösningar. I detta inlägg (länk) skriver jag om den obehagliga upptäckten.

Jag jobbar vidare på att slipa bort de negativa sidorna av mig själv jag vill ha bort och nånstans på vägen kanske jag hittar min själ. Eller? Jag har ingen aning men ler förtjust över att få läsa och diskutera själen.

Jag läser vidare om hur skolan bör hjälpa barnen att hitta sig själva och sin uppgift och plats i världen och livet. Jag suger åt mig varje ord och känner starkt hur denna bok är helt rätt för mig. Nya broar uppstår i huvudet och hela jag gläds åt att just dessa växer fram! Jag är så glad att jag inte tänkte taktiskt och läste något som ser bra ut utan valde en kurs jag vill läsa. Det är ju då jag har bäst möjligheter att bli den jag vill och passar bäst som och bäst möjligheter att hamna på den plats där jag kan göra mest nytta.

Read Full Post »