Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘styrdokument’

Jag har försökt ta mig igenom den nya propositionen till en ny lärarutbildning och förstår, mest tack vare mina upprörda lärare, att drama inte ska ingå i varken utbildningen till förskole- eller grundskolelärare och ska heller inte kunna väljas till. Varför? För att drama inte är ett skolämne, det har ingen egen kursplan. Och för att Björklund vill satsa på skolämnena. Är allt annat flum för vår käre Jan månntro?

Vilka ämnen får vara med?

I Lpo 94 står det:

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. (s.7)

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans. (s.10)

I Lpfö 98 läser jag:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (s.7)
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. (s.9)
Drama finns alltså med i styrdokumenten men lärare behöver enligt Björklund inte utbildning i detta. Jag väntar ivrigt på att mina lärare, med all sin erfarenhet och kunskap, ska skriva och protestera mot detta. Jag mest känner att detta är viktigt, i hela min kropp känner jag att detta behövs i skolan. Jag minnes-känner också att jag skulle velat ha drama i skolan när jag var elev.

Read Full Post »